W jaki sposób przebiega weryfikacja konta?

W naszym serwisie korzystamy z trzech sposobów weryfikacji kont:

Weryfikacja podstawowa - skan dokumentów lub podpis cyfrowy

Jest to podstawowa metoda weryfikacji konta. Możesz wykonać ją na jeden z dwóch sposobów:

  1. Przesyłając nam skan swojego dokumentu tożsamości (na przykład dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu). Jeśli na dokumencie nie ma podanego adresu, wymagamy także drugiego dokumentu poświadczającego adres (np. rachunku za prąd albo gaz).
  2. Podpisując przedstawiony przez nas plik PDF za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez podmiot kwalifikowany przez Narodowe Centrum Certyfikacji.

Po otrzymaniu dokumentu sprawdzamy czy dane osobowe zgadzają się z danymi podanymi podczas rejestracji konta. Jeśli tak, konto zostaje zweryfikowane.

Weryfikacja ta dotyczy wszystkich kont w naszym serwisie.

Weryfikacje dodatkowa - list z kodem aktywacyjnym

Ta metoda weryfikacji polega na wysłaniu na twój adres listu z kodem aktywacyjnym, który po otrzymaniu musisz wpisać w panelu użytkownika. Pozwala to na sprawdzenie, czy podany przez ciebie adres jest poprawny.

Weryfikacja ta jest przeprowadzana gdy adres podany przez ciebie w ustawieniach konta jest inny niż adres w dokumencie tożsamości.

Może także być wymagana w przypadku niektórych kont w serwisie, na których nasz system wykrył niestandardowe operacje, budzące wątpliwości co do sposobu wykorzystania konta.

Weryfikacja kont bankowych - przelew z konta

Weryfikacja ta jest wymagana, jeśli chcesz korzystać z szybkich elektronicznych wpłat na konto (takich jak mTransfer albo Płacę z Inteligo). Musisz zweryfikować każdy rachunek bankowy, z którego będziesz korzystać do wpłat elektronicznych.

Weryfikacja polega na wysłaniu przelewu w wysokości 1 zł z twojego konta bankowego, opatrzonego odpowiednim tytułem. Po otrzymaniu przelewu konto bankowe zostanie zweryfikowane i będziesz mógł korzystać z wpłat elektronicznych.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk